Struktura własnościowa i majątek

Szkoła utrzymywana jest ze środków finansowych gminy. Gospodarka finansowa szkoły działa na zasadach jednostki budżetowej.

Obsługę finansowo – księgową prowadzi:
Centrum Usług Wspólnych
ul. Wita Stwosza 7 , 40-040 Katowice

AKTYWA SZKOŁY wg stanu na dzień 01.01.2018r.

Wartości niematerialne i prawne – 26 363,72 zł

Środki trwałe – 6 292 754,58  zł

Pozostałe środki trwałe (inwentarz) – 1 068 281,07 zł

Zbiory biblioteczne – 224 192,90 zł

ODPIS SPRZĘTU listopad 2018

ODPIS SPRZĘTU 2014

Aktualizacja informacji 29.10.2018; M. Marciniak

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak