Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Katowice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Morawa 86 w Katowicach oraz budynek przy ul. Brynicy 7 w Katowicach

Aktualizacja 01.09.2017: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak