Rejestry, ewidencja i archiwa

Szkoła prowadzi:

 • księgę ewidencji dzieci,
 • księgę uczniów,
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE,
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • rejestr wydawanych kart rowerowych,
 • rejestr pracowników,
 • ewidencję akt osobowych pracowników,
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,
 • ewidencję czasu pracy pracowników obsługi i administracji,
 • księgę inwentarzową,
 • ewidencje: środków czystości, środków nietrwałych rzemieślnika, przejazdów służbowych, opłat pocztowych,
 • ewidencję dochodów za duplikaty świadectw i legitymacji,
 • księgę druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr korespondencji,
 • archiwum szkolne.

Osoba zainteresowana, starająca się o wgląd do dokumentów lub o duplikat dokumentu powinna złożyć podanie do sekretariatu szkoły. Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście w sekretariacie szkoły.

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak