Przyjmowanie skarg i wniosków.

Dyrektor  / wicedyrektor szkoły

przyjmuje skargi i wnioski

uczniów: na przerwie po 5 i 6 lekcji każdego dnia

rodziców: wtorek 14.00 – 17.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na numer sekretariatu 32 2569825

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak