Przyjmowanie i załatwianie spraw.

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie Skłodowskiej w Katowicach przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów oraz wydaje zaświadczenia.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw

od poniedziałku do piątku w godz. od 730 – 1530.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:
Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie Skłodowskiej w Katowicach
ul. Morawa 86
40-354 Katowice

Sekretariat załatwia sprawy uczniowskie na przerwach międzylekcyjnych.

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak