Przedmiot działania i kompetencje

Organy szkoły:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski

Kompetencje organów szkoły zawarte są w Statucie Szkoły – Rozdział IV.

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak