Plan finansowy szkoły na rok 2018

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2018 rok zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

Strona internetowa: http://cuwkatowice.bip.gov.pl

Aktualizacja 30.04.2019: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 10.02.2016: A. Stach
Udostępnienie informacji 10.02.2016: M. Marciniak