Organizacja szkoły

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne: Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

I etap: klasy I – III ( 7 oddziałów)

II etap: klasy IV – VIII (10 oddziałów)

Liczba oddziałów: 17.

Liczba uczniów: 288

Organizacja szkoły zawarta jest w Statucie Szkoły – Rozdział V.

Aktualizacja informacji 1.09.2021: M Marciniak

Wytworzenie informacji 19.09.2021r. K. Baron
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak