Kontrole

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne

Lp. Organ Kontrolujący (bez kontroli Wydziału Audytu i Kontroli oraz innych Wydziałów UM) Ilość kontroli Wyniki kontroli (zalecenia pokontrolne) Termin do realizacji zaleceń Informacja na temat wykonania zaleceń Termin zrealizowania zaleceń pokontrolnych
II półrocze 2021 roku
1.
brak kontroli
I półrocze 2021 roku
1.
brak kontroli
II półrocze 2020 roku
1.
brak kontroli
I półrocze 2020 roku
1.
    brak kontroli
     
II półrocze 2019 roku
1. PSSE Katowice ul. Barbary 17 Budynek Brynicy 7 – 3 kontrole:
ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego kuchni i stołówki szkolnej – 6.12.2019r.
ocena stanu sanitarnego szkoły – 11.12.2019r.
kontrola sanitarna basenu szkolnego – 18.12.2019r.
brak zaleceń
—— ———- ——–
I półrocze 2019 roku
1.
PSSE Katowice ul. Barbary 17 Budynek Brynicy 7
1 kontrola budynek Morawa 86 2 kontrole
brak zaleceń

brak zaleceń

——–

———-

————-

————-

—————–

————-

2.
Kuratorium Oświaty w Katowicach 1
brak zaleceń
——————
———–
—————–
II półrocze 2018 roku
1. PSSE Katowice ul. Barbary 17 Budynek Brynicy 7
1 kontrola
brak zaleceń
—— ———- ——–
2. Kuratorium Oświaty w Katowicach
budynek Morawa 86

2 kontrole

brak zaleceń —- —— —–
I półrocze 2018 roku
1
PSSE Katowice ul. Barbary 17 budynek Brynicy 7   1 kontrola 18.09.2017r.  brak zaleceń
 ——-  ————-  ————–
 2 PSSE Katowice ul. Barbary 17 budynek Morawa 86   1 kontrola 13.06.2018r  brak zaleceń
 ———–  —————–  ——————–
II półrocze 2017 roku
1
PSSE Katowice ul. Barbary 17 budynek Brynicy 7   1 kontrola w pobranej próbce wody ciepłej z natrysku na pływalni – budynek brynicy 7 określono przekroczenia bakterii legionella.
31.01.2018r.
wykonano – przeróbka instalacji ciepłej wody użytkowej.
28.12.2017r.
2
Kuratorium Oświaty w Katowicach
budynek Morawa 86 – 1 kontrola
———–
————-
————
——————–
I półrocze 2017 roku
1 PSSE Katowice  3  brak zaleceń
——— —
————
————-
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach
1
brak zaleceń
——–
—————
————–
3 ZUS w Chorzowie
1
brak zaleceń
————
————-
—————-
II półrocze 2016 roku
1 PSSE Katowice  3  brak zaleceń
————–
————–
—————-
I półrocze 2016 roku 
1 PSSE Katowice  1 brak zaleceń  __________ —————-
——————
II półrocze 2015 roku 
1 PSSE Katowice 1
brak zaleceń ———-
—————-
———————
I półrocze 2015 roku
1 PIP Katowice
1
brak zaleceń  ————— =————–
—————
II półrocze 2014 roku 
1 PSSE Katowice  2 brak zaleceń  ————– —————–
—————
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach
2
brak zaleceń ————-
—————-
——————
I półrocze 2014 roku 
1 PSSE Katowice  2 brak zaleceń  ————- ——————–
———————-
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach
2
brak zaleceń ————-
—————–
——————–
II półrocze 2013 roku
1 PSSE Katowice  1 brak zaleceń  ———- —————
———————
I półrocze 2013 roku
1 PSSE Katowice  2 brak zaleceń  ————- ——————-
—————-
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach 2
brak zaleceń ————–
——————
———————-
2 Agencja Rynku Rolnego Oddział Katowice 1
brak zaleceń —————-
———————
——————–
II półrocze 2012 roku
1 Kuratorium Oświaty w Katowicach 2
brak zaleceń      

Aktualizacja informacji 20.01.2022: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 20.01.2022: K. Baron

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak