Kontrole

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez instytucje zewnętrzne

Lp. Organ Kontrolujący (bez kontroli Wydziału Audytu i Kontroli oraz innych Wydziałów UM) Ilość kontroli Wyniki kontroli (zalecenia pokontrolne) Termin do realizacji zaleceń Informacja na temat wykonania zaleceń Termin zrealizowania zaleceń pokontrolnych
I półrocze 2021 roku
1.
brak kontroli
II półrocze 2020 roku
1.
brak kontroli
I półrocze 2020 roku
1.
    brak kontroli
     
II półrocze 2019 roku
1. PSSE Katowice ul. Barbary 17 Budynek Brynicy 7 – 3 kontrole:
ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego kuchni i stołówki szkolnej – 6.12.2019r.
ocena stanu sanitarnego szkoły – 11.12.2019r.
kontrola sanitarna basenu szkolnego – 18.12.2019r.
brak zaleceń
—— ———- ——–
I półrocze 2019 roku
1.
PSSE Katowice ul. Barbary 17 Budynek Brynicy 7
1 kontrola budynek Morawa 86 2 kontrole
brak zaleceń

brak zaleceń

——–

———-

————-

————-

—————–

————-

2.
Kuratorium Oświaty w Katowicach 1
brak zaleceń
——————
———–
—————–
II półrocze 2018 roku
1. PSSE Katowice ul. Barbary 17 Budynek Brynicy 7
1 kontrola
brak zaleceń
—— ———- ——–
2. Kuratorium Oświaty w Katowicach
budynek Morawa 86

2 kontrole

brak zaleceń —- —— —–
I półrocze 2018 roku
1
PSSE Katowice ul. Barbary 17 budynek Brynicy 7   1 kontrola 18.09.2017r.  brak zaleceń
 ——-  ————-  ————–
 2 PSSE Katowice ul. Barbary 17 budynek Morawa 86   1 kontrola 13.06.2018r  brak zaleceń
 ———–  —————–  ——————–
II półrocze 2017 roku
1
PSSE Katowice ul. Barbary 17 budynek Brynicy 7   1 kontrola w pobranej próbce wody ciepłej z natrysku na pływalni – budynek brynicy 7 określono przekroczenia bakterii legionella.
31.01.2018r.
wykonano – przeróbka instalacji ciepłej wody użytkowej.
28.12.2017r.
2
Kuratorium Oświaty w Katowicach
budynek Morawa 86 – 1 kontrola
———–
————-
————
——————–
I półrocze 2017 roku
1 PSSE Katowice  3  brak zaleceń
——— —
————
————-
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach
1
brak zaleceń
——–
—————
————–
3 ZUS w Chorzowie
1
brak zaleceń
————
————-
—————-
II półrocze 2016 roku
1 PSSE Katowice  3  brak zaleceń
————–
————–
—————-
I półrocze 2016 roku 
1 PSSE Katowice  1 brak zaleceń  __________ —————-
——————
II półrocze 2015 roku 
1 PSSE Katowice 1
brak zaleceń ———-
—————-
———————
I półrocze 2015 roku
1 PIP Katowice
1
brak zaleceń  ————— =————–
—————
II półrocze 2014 roku 
1 PSSE Katowice  2 brak zaleceń  ————– —————–
—————
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach
2
brak zaleceń ————-
—————-
——————
I półrocze 2014 roku 
1 PSSE Katowice  2 brak zaleceń  ————- ——————–
———————-
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach
2
brak zaleceń ————-
—————–
——————–
II półrocze 2013 roku
1 PSSE Katowice  1 brak zaleceń  ———- —————
———————
I półrocze 2013 roku
1 PSSE Katowice  2 brak zaleceń  ————- ——————-
—————-
2 Kuratorium Oświaty w Katowicach 2
brak zaleceń ————–
——————
———————-
2 Agencja Rynku Rolnego Oddział Katowice 1
brak zaleceń —————-
———————
——————–
II półrocze 2012 roku
1 Kuratorium Oświaty w Katowicach 2
brak zaleceń      

Aktualizacja informacji 01.09.2021: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 01.09.2021: K. Baron

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak