Instrukcja korzystania ze strony BIP

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Układ strony:

Główna strona biuletynu jest stroną składową strony Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach.

Przeglądanie strony:

W celu szczegółowego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie należy skierować kursor  na lewą stronę okna i wybrać żądaną informację.
U dołu każdej podstrony znajduje się informacja o osobie udostępniającej informację, redaktorze – osobie wytwarzającej informację oraz terminie aktualizacji danych.

Powrót do strony głównej:

Aby powrócić do strony głównej, na stronie należy skierować kursor  na lewą stronę okna i  wybrać  link Główna strona BIP.

Przeglądanie załączonych instalować program Word firmy Microsoft lub przeprowadzić konwersje z tego rozszerzenia w innym programie typu edytor tekstu. Dokumenty te otworzyć można, wybierając kursorem link i naciskając lewym klawiszem myszy (nastąpi ich samoistne otwarcie w nowym oknie przeglądarki internetowej).

Wyszukiwanie informacji:

Przeszukiwaniu bieżących informacji oraz tytułów służy pasek szukaj u dołu strony po lewej stronie. Aby przejść do odpowiedniej podstrony lub dokumentu należy wpisać w pole modułu odpowiednie słowo/słowa i nacisnąć na przycisk „enter” na klawiaturze.

Dostosowanie czcionki:

Moduł ten umożliwia dostosowanie wielkości czcionki dla osób z wadą wzroku. Znajdują się w nim trzy litery „A” Pierwsza pomniejsza wielkość czcionki, druga ustawia standardową wielkość a trzecia powiększa czcionkę. Skok wielkości czcionki ustawiono na 1,6 px. Minimalna czcionka 10 px maksymalna to 24 px.

Rejestr zmian:

Wszelkie zmiany na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 44 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Katowicach odnotowywane są w zakładce Rejestr  zmian.

Dane zamieszczone na stronie zawierają:

  • tożsamość osoby wytwarzającej zasób,
  • tożsamość osoby, która udostępniła zasób na stronie  BIP placówki,

czas udostępnienia zasobu.

Aktualizacja: 26.03.2018: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 13.10.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 13.10.2014: M Marciniak