Akty prawa wewnątrzszkolnego

Statut szkoły (wraz z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania) wersja doc
Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny wersja docx
Regulamin Samorządu Uczniowskiego wersja html
Regulamin wycieczek, imprez wersja html

Aktualizacja informacji 16.10.2017r.: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak