Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 44
im. Marii Curie-Skłodowskiej
w Katowicach

Z dniem 1 września 2017 roku zmieniono rachunki bankowe, na które należy regulować swoje zobowiązania na rzecz szkoły

59 1020 2313 0000 3402 0515 1370 – najemcy lokali użytkowych, mieszkań oraz garaży, rodzice wpłacający opłaty na rzecz placówki (opłaty za duplikaty, wpłaty za wyżywienie / opłatę stałą, odsetki od nieterminowych płatności

09 1020 2313 0000 3602 0515 1396 – rodzice wpłacający za Zieloną Szkołę

Aktualizacja informacji 01.09.2017r.: M. Marciniak

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak