Osoby sprawujące funkcje

DYREKTOR
mgr inż. Urszula Kaprusiak

ZASTĘPCY DYREKTORA
mgr Wiesława Dąbrowska /budynek przy Morawa 86/

mgr Krzysztof Nowosielski /budynek przy Brynicy 7/

Kompetencje dyrektora szkoły i jego zastępcy zawarte są w Statucie Szkoły – Rozdział IV.

Aktualizacja: 01.09.2017: M. Marciniak
Wytworzenie informacji 01.09.2016: A. Stach
Udostępnienie informacji 01.09.2016: M Marciniak