Organizacja szkoły

Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne: Szkoła Podstawowa

Cykl kształcenia w szkole trwa 3 lat i obejmuje jeden etap edukacyjne: Gimnazjum

Szkoła Podstawowa

I etap: klasy I – III ( 6 oddziałów)

II etap: klasy IV – VIII (8 oddziałów)

Liczba oddziałów: 14.

Liczba uczniów: 288

Gimnazjum

klasy II i III – (8 oddziałów)

Liczba uczniów: 194

Suma w Szkole Podstawowej i Gimnazjum

liczba oddziałów: 22

Liczba uczniów: 482

Organizacja szkoły zawarta jest w Statucie Szkoły – Rozdział V.

Aktualizacja informacji 1.09.2017: M Marciniak

Wytworzenie informacji 19.09.2014: A. Stach
Udostępnienie informacji 19.09.2014: M Marciniak